ManegePlan

ManegePlan - Productinformatie

De hoofdfuncties binnen ManegePlan zijn:


Stamgegevens

Onder stamgegevens vindt u alle gegevens die op zichzelf onderhouden dienen te worden en die nodig zijn om binnen ManegePlan te kunnen administreren en plannen. Zo vindt u bij het onderhoud van stamgegevens alle functies die u nodig hebt voor de administratie van onder andere relaties, paarden, lessoorten en leskaartsoorten.


Beheer

Onder de Beheerfunctionaliteit vindt u alle functies die u nodig heeft voor het beheer van het lesrooster, rijbanen, wachtlijsten, leskaarten, stalling, periodieke transacties, betalingen en incasso’s.

De Beheerfuncties Lesrooster, Stalling en Periodieke Transacties nemen binnen beheer een beetje een bijzondere plek in. Met deze functies kunt u namelijk schema's opstellen voor bepaalde periodes.

Aan de hand van het schema van het lesrooster maakt ManegePlan bijvoorbeeld de lessen aan in het lesboek. Aan de hand van de schema’s voor stalling en periodieke transacties maakt ManegePlan automatisch vorderingen aan volgens de opgegeven regelmaat.


Lesrooster

Binnen ManegePlan wordt bij het indelen van lessen onderscheid gemaakt tussen het Beheer en de Planning. Onder het Beheer van het Lesrooster wordt verstaan het roosteren van lessen die meer dan 1 keer en volgens een bepaald ritme voorkomen met een min of meer vaste groep van lesklanten. In de planningsfunctie spreken we van het Lesboek, waar het daadwerkelijk inroosteren van lesklanten plaatsvindt. Alle lessen die slechts eenmalig moeten worden ingeroosterd voert u in met de Planningsfunctie Lesboek.


Stalling

Met de Beheerfunctie Stalling kunt u maandelijks terugkerende huur van stalling administreren. Iedere maand wordt dan op een vaste dag automatisch een vordering voor stalhuur aangemaakt.


Periodieke Transacties

De Beheerfunctie Periodieke Transacties geeft u een overzicht van alle vorderingen op een klant. U kunt hier losse, eenmalige vordering invoeren, inzien of wijzigen. Ook kunt u regelmatig terugkerende diensten administreren. Van de geroosterde diensten worden dan, net als bij de stalling, automatisch vorderingen aangemaakt.


Betalingen

De Beheerfunctie Betalingen gebruikt u voor het invoeren van alle binnengekomen betalingen die niet via incasso zijn verwerkt.


Incasso’s

De Beheerfunctie Incasso stelt u in staat om voor vorderingen van klanten automatisch een incasssobestand aan te maken. Dit incassobestand, ook wel SEPA bestand genoemd, kunt u vervolgens via de website van uw bank uploaden voor verwerking.

Na verwerking van de incasso’s door uw bank krijgt u een overzicht toegestuurd welke incasso’s succesvol zijn verwerkt. Aan de hand van dit overzicht kunt u in ManegePlan de incasso regels accorderen, waarna ManegePlan voor iedere succesvolle incasso een betaling zal aanmaken en vervolgens deze betaling zal koppelen aan de vordering.


Planning

De planningsfunctie geeft u toegang tot het lesboek en de registratie van afwezigheid.

De hoofdfunctie van ManegePlan bestaat uit de planning van lessen. ManegePlan biedt u alle flexibiliteit bij het indelen van uw lessen. Zo kunt u eenvoudig lesklanten en paarden indelen, lessen verplaatsen of samenvoegen. Uiteraard behoudt u continu het volledig overzicht van uw lesplanning.Terwijl u lessen indeelt, controleert ManegePlan op de achtergrond hetgeen u invoert en waarschuwt in geval van conflicten.


Rapportages

ManegePlan wordt geleverd met een grote verscheidenheid aan rapportages.
De rapportages zijn primair bedoeld voor intern gebruik en helpen u bij het controleren van uw administratie.
Hieronder vind u een kleine greep uit de rapportages:


Mailing

Met behulp van de diverse mailing templates die standaard met ManegePlan worden meegeleverd kunt u, direct vanuit ManegePlan, gemakkelijk mailingen versturen.


Meer informatie

Voor een uitgebreider overzicht en meer schermvoorbeelden verwijzen we u graag door naar het gedetailleerde overzicht.


Verder naar de demo ?