ManegePlan

Kingii ICT BV

ManegePlan is ontwikkeld door Kingii Software, een handelsnaam van Kingii ICT BV.

Kingii ICT is een relatief jong bedrijf dat begin 2009 is opgericht voor verdere ontwikkeling van ManegePlan. Daarnaast verzorgt Kingii ICT de verkoop van licenties en ondersteuning van ManegePlan.

Hoewel Kingii ICT recentelijk is opgericht, zijn we al meer dan 10 jaar actief in softwareontwikkeling.


 

Filosofie   

Onze filosofie is dat een computerprogramma u werk uit handen moet nemen en dat het op een dusdanig logische wijze moet zijn ingedeeld, dat de gebruiker met minimale training met het programma aan de slag kan. U heeft immers wel wat anders te doen dan dikke handleidingen te lezen.

De menustructuur van ManegePlan is onderverdeeld in logische functies die aansluiten bij de functies die u tijdens uw werkzaamheden op het bedrijf uitvoert.
Onze ervaring is dat ook personen met minimale computervaardigheden snel met ManegePlan kunnen werken.

Daarnaast dient een programma betrouwbaar en stabiel te zijn. Gegevens dienen beschermd te worden opgeslagen, zonder risico op verlies of corruptie van gegevens. Uiteraard voorziet ManegePlan ook hierin. ManegePlan maakt gebruik van een robuuste, flexibele database met uitgebreide foutcontroles.

Verder is het van belang dat niet iedereen zomaar bij uw gevoelige gegevens kan komen. ManegePlan voorziet hierin met een volledig geïntegreerd toegangsbeheer. Iedere gebruiker heeft zijn eigen gebruikersnaam met wachtwoord. Voor iedere functie in ManegePlan kunt u de toegang bepalen en rechten toekennen (raadplegen, toevoegen, wijzigen of verwijderen).

Tenslotte is het belangrijk dat u, in geval van vragen of problemen, snel en professioneel geholpen wordt. Ook buiten kantooruren. De ondersteuning die bij ManegePlan geleverd wordt, is niet gebonden aan kantooruren.


Service

De installatie van de software van ManegePlan op de computer(s) in uw bedrijf wordt geheel voor u verzorgd. Daarnaast ontvangt u een basistraining van enkele uren, zodat u direct met de nieuwe software aan de slag kunt. Indien gewenst, kunnen wij tevens zorgdragen voor het overzetten van uw gegevens naar ManegePlan. Door de brede kennis van IT binnen ons bedrijf kunnen wij u eventueel ook adviseren over de aanschaf van apparatuur of adviseren/assisteren bij aanleg van uw netwerk.


Verder naar contactgegevens ?