Privacy verklaring ManegePlan App

 

Kingii ICT levert software aan manegebedrijven voor de planning en verwerking van

persoonsgegevens.

 

Het manegebedrijf legt deze gegevens vast in een lokaal beheerde database. Op verzoek van

de klant van het manegebedrijf kan een gedeelte van deze gegevens ook online beschikbaar

komen. Dit ter controle van een aantal persoonsgegevens en ten behoeve van het inzien van

afspraken. Tevens kunnen in deze online omgeving afspraken worden afgemeld en nieuwe

afspraken aangevraagd.

Hiervoor worden de volgende gegevens online verwerkt:

• NAW-gegevens;

• e-mailadres;

• telefoonnummer;

• afspraken;

ip-adres;

• login gegevens.

 

Kingii ICT hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij waarborgen zo

goed mogelijk de privacy en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden

ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening

Gegevensbescherming).

 

Zoals hierboven vermeld verwerkt Kingii ICT persoonsgegevens van derden. Gegevens die bij

ons aangeboden worden zijn enkel beschikbaar voor gebruik door de eigenaar van deze

gegevens. Persoonsgegevens worden onder geen enkele voorwaarde met andere partijen

gedeeld.

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de

beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. Wachtwoorden worden versleuteld

opgeslagen. Online persoonsgegevens worden meteen na beëindiging van inschrijving bij de manege

verwijderd.

 

Uitoefenen van rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die online beschikbaar zijn,

zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens

of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens dienen kenbaar gemaakt te worden

aan de betreffende manege. Zij kunnen deze gegevens vervolgens verwijderen uit de online omgeving